دانگل INFINITY DONGLE CM2 نمایش بزرگتر

دانگل INFINITY DONGLE Chinese Miracle-CM2

محصول جدید

از این دانگل برای سرویس گوشی های چینی استفاده می شود.

جزییات بیشتر

9 قلم

8,700,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

حداقل كارهاي دانگل قدرتمند شركت اينفينیتي CM2

 • حذف ویروس های جدیدmonky-time-test servic-x-v-i-duo s-e-x و...
 • تعمیر گوشی های خاموش
 •  باز کردن تمامی قفل های اندروید بدون پاک شدن اطلاعات
 •  رایت هر کدام از قسمت های فایل فلش به صورت جداگانه (firmware, customization, flex, map, file system (FFS), language pack)
 • بک اپ فلش تول بصورت کامل بدون نقص برای کلیه پردازنده های MTK
 • بک اپ از NVRAM کلیه دستگاه های MTK بدون نیاز به روت و فعال بودن USB DEBUGING 
 • ترمیم IMEI آسیب دیده
 • دارای دیتابیس قوی برای فایل های فلش
  • Well known GSM and CDMA brands/models supported
  • "Chinese Miracle" MTK based brands/models supported
  • standalone software (no Internet connection required)
  • sp-unlock: unlock (remove/clear) network, provider locks
  • set network, provider locks
  • read unlock codes
  • flash read/write (high speed)
  • write any part of flash separately (firmware, customization, flex, map, file system (ffs), language pack)
  • upgrade/downgrade firmware
  • repair damaged S/N
  • remove/clear/read user/phone/lock code
  • reset to default/factory settings
  • repair dead phones
  • read flash/eeprom area backup
  • repair software-related problems
  • read unlock codes: network, provider codes, user/phone code
  • empty board flashing (f.e. after flash chip replacement)
  • format file system
  • SCAT files read/write
  • make security zone backup during critical operations

    "Chinese Miracle" module for MTK CPU based models has the next key features:
  • automatic phone structure detection: this means that you can also service phones that not shown in supported models list, just find a pinout and be sure that your phone based on MT62xx CPU and you will be able to flash/unlock/repair this phone.
  • repair dual-sim (dual-CPU) models: work with Rx_A/Tx_A, Rx_B/Tx_B pinouts to repair firmware for both CPU
  • repair S/N for mono-sim and dual-dual models with different methods (MT6205, MT6223 dual configurations suppported too)
  • repair S/N for single SIM/CPU models
  • repair master S/N (sim-1) for dual SIM (dual CPU) models
  • repair slave S/N (sim-2) for dual SIM (dual CPU) models
  • repair master S/N (sim-1) for dual SIM (single CPU) models
  • repair slave S/N (sim-2) for dual SIM (single CPU) models
  • repair slave S/N (sim-3) for triple SIM models
  • automatic memory size detection
  • direct sp-unlock phones with unknown firmware (autodetection algorithm)
  • direct unlock user code phones with unknown firmware (autodetection algorithm)
  • format filesystem: autodetect ffs structure and size, backup ffs before format
  • reset to defaults phones with unknown firmware (autodetection algorithm)
  • write/Read flash for phones with unknown structure (autodetection algorithm)
  • write/Read eeprom for phones with unknown structure (autodetection algorithm)
  • firmware version autodetect
  • automatic firmware version detection and save original firmware version information in Log file during flash/format (very important for repair phones w/o backup)
  • language list autodetect
  • repair "Power-On problem" for MT6205, MT6208, MT6217, MT6218, MT6219, MT6223, MT6225, MT6226, MT6227, MT6228, MT6229, MT6230, MT6235, MT6238, MT6239, MT6253, MT6268 CPU based models after full flash w/o backup, erased flash etc.
  • repair/recalculate security area (five different security area types supported) to repair dead phones based on MT6223, MT6225, MT6226, MT6227, MT6228, MT6229, MT6230, MT6235, MT6238, MT6239, MT6253, MT6268 CPU
  • upgrade/downgrade phone firmware
  • unlock (remove/clear) network, provider locks
  • read unlock codes: network, provider codes, user/phone code
  • reset phone settings to defaults (factory state)
  • empty board flashing (f.e. after flash chip replacement)
  • make security zone backup during critical operations
  • repair software-related problems
  • repair dead phones
  • "Flash File Manager": easy access to firmware information such as internal firmware name, language names, keyboard codes
  • touchscreen calibration (repair phones with damaged touchscreen)
  • repair "No licensed to produce" fault
  • repair "Bad Software" fault (latest MT6223, MT6225, MT6226, MT6227 based models)
  • repair "Code CRC Check Error" fault
  • detect language names inside flash file
  • detect keyboard codes inside flash file (for service menu etc.)
  • detect firmware version by flash file
  • detect existing languages by flash file
  • detect keyboard codes by flash file ("Keyboard codes detector")
  • batch flash file rename, version detection, language detection, name conversion
  • save operation process results in Log file
  • huge and most complete in the World flash files database: firmware, repair eeprom, ffs files etc.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

دانگل INFINITY DONGLE Chinese Miracle-CM2

دانگل INFINITY DONGLE Chinese Miracle-CM2

از این دانگل برای سرویس گوشی های چینی استفاده می شود.

محصولات مرتبط

30 محصولات دیگر در همان شاخه: